80 ലക്ഷം ആർക്ക് ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഒന്നാം സമ്മാനം കോഴിക്കോട് വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്

news image
Mar 30, 2023, 11:00 am GMT+0000 payyolionline.in

തിരുവനന്തപുരം : കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറിയുടെ KN – 463 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://keralalotteries.com/ൽ ഫലം ലഭ്യമാകും.

എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ വില 40 രൂപയാണ്. 80 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറി ഷോപ്പിൽ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം.

 

5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സർക്കാർ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏൽപിക്കണം. വിജയികൾ സർക്കാർ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാർഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റ് വിവരങ്ങൾ

ഒന്നാം സമ്മാനം (80 ലക്ഷം)‌

PW 845711 (KOZHIKKODE)

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (8000)

PN 845711 PO 845711 PP 845711 PR 845711 PS 845711 PT 845711 PU 845711 PV 845711 PX 845711 PY 845711 PZ 845711

രണ്ടാം സമ്മാനം  [10 Lakhs]

PU 102075 (ALAPPUZHA)

മൂന്നാം സമ്മാനം  [1 Lakh]

PN 308956 PO 245756 PP 709766 PR 608968 PS 608849 PT 683223 PU 345200 PV 127717 PW 360886 PX 898562 PY 201473 PZ 465287

നാലം സമ്മാനം (5,000/-)

0862  1257  1309  2247  3035  3532  3817  4333  5444  5508  6183  7202  7264  7496  9155  9348  9764  9963

അഞ്ചാം സമ്മാനം (1,000/-)

0257  0334  0542  0839  1528  1633  1711  1714  1984  2022  2325  2500  2969  3029  3630  3707  3750  3803  4011  4209  4691  6046  6759  6986  7251  7304  8443  8686  8784  8970  9238  9456  9587  9942

ആറാം സമ്മാനം (500/-)

0005  0011  0295  0409  1028  1318  1357  1448  1459  1716  1771  1988  2334  2394  2843  2949  2967  3124  3232  3440  3684  3829  3931  3944  3968  3971  3978  4061  4164  4188  4198  4402  4411  4477  4563  4827  5232  5342  5390  5739  5838  5862  5873  5922  6122  6300  6362  6372  6461  6553  6674  6775  6886  6916  7096  7289  7300  7354  7395  7473  7573  7677  7709  7990  7996  8204  8235  8398  8454  8484  8695  8704  8876  9041  9251  9357  9417  9576  9665  9791

ഏഴാം സമ്മാനം (100)

0139  0190  0265  0283  0497  0588  0648  0671  0868  0911  0921  0944  0981  1134  1175  1185  1253  1316  1333  1350  1407  1439  1562  1661  1820  1830  1991  2132  2200  2233  2385  2420  2446  2472  2605  2628  2683  2711  2717  2792  2881  3027  3120  3358  3399  3422  3452  3486  3518  3539  3634  3741  3885  4056  4162  4213  4281  4304  4351  4386  4413  4520  4614  4712  4771  4794  4920  4991  5085  5124  5129  5348  5411  5504  5622  5646  5730  5871  5891  5897  5899  5997  6019  6057  6058  6110  6321  6443  6692  6809  7066  7078  7083  7134  7139  7155  7288  7298  7335  7336  7421  7464  7495  7644  7695  7819  7878  7881  7971  7986  8143  8309  8323  8617  8656  8976  9019  9167  9187  9401  9427  9590  9660  9693  9763  9991

Get daily updates from payyolionline

Subscribe Newsletter

Subscribe on telegram

Subscribe